Архив

САНГА

Санга – букв. Събранието, или общност – Орденът на бикхусите или на Просещите монаси, основан от Буда и още съществуващ в първоначалната си форма в Бурма, Сиам, Цейлон, Камбоджа, Лаос и Читагонг (Бенгал). Сангата осигурява външната рамка и подходящите условия за всички онези, които искрено желаят да посветят живота си изцяло на осъществяването на най-висшата цел за избавление, без да бъдат спъвани от светски разсейвания.