Архив

Трите Скъпоценности

Тройното Убежище: Буда, Дамма и Санга са наречени „Трите скъпоценности” (ти-ратана) заради несравнимата си чистота и бидейки най-скъпото на един будист в света. Тези „Три Скъпоценности“ сформират „Тройното Убежище” (ти-сарана) на будиста в думите, с които той оповестява или потвърждава приемането им като водещи в живота и ума си.

Пали формулата за Убежището още е същата от времето на Буда:

Будам саранам гаччами

Дамам саранам гаччами

Сангам саранам гаччами

Отивам за убежище при Буда

Отивам за убежище при Дамма

Отивам за убежище при Санга

Чрез простия акт на изричане на формулата три пъти човек обявява себе си за будист. (При второто и третото повтаряне думата Дутиямпи или Татиямпи – за втори/трети път, се добавят пред всяко изречение.)

Из „Словото на Буда“, Нянатилока

Санга – букв. Събранието, или общност – Орденът на бикхусите или на Просещите монаси, основан от Буда и още съществуващ в първоначалната си форма в Бурма, Сиам, Цейлон, Камбоджа, Лаос и Читагонг (Бенгал). Сангата осигурява външната рамка и подходящите условия за всички онези, които искрено желаят да посветят живота си изцяло на осъществяването на най-висшата цел за избавление, без да бъдат спъвани от светски разсейвания.

Буда или Просветления – букв. Знаещият или Пробуденият – е почетното име, дадено на индийския мъдрец Готама, който открил и провъзгласил на света Закона на Избавлението, известен на запад под името будизъм. Той бил роден в 6 в. пр. н.е. в Капилаватху, като син на царя, който управлявал земята Сакая, царство, разположено в граничната област на днешен Непал. Личното му име било Сидхатта (санскрит: Сидхарта), а клановото му име – Готама (санскрит: Гаутама). В 29-тата си година той се отказал от блясъка на царския живот и престола и станал бездомен аскет в търсене на изохд от това, което по-рано определил като свят на страданието. След 6-годишно дирене, прекарано при различни религиозни учители и в период на безплодно лишение, накрая той достигнал Пълно Просветление (сама-самбодхи) под дървото Бодхи в Гая (днешна Будх-Гая). След 45 години на неуморни проповеди и беседи накрая, в 80-тата си година, в Кусинара се споминало това „незаблудено същество, дошло за благословия и щастие на света”.

Будата не е нито бог, нито пророк или инкарнация на бог, а върховно човешко същество, което чрез собствените си усилия постигнало Окончателно Избавление и Съвършена Мъдрост и се превърнало в „несравним учител на богове и хора”. Той е Спасител само в смисъл, че показва на хората как да се спасят, като докрай вървят по Пътя, прокаран и посочен от него.

Из „Словото на Буда“, Нянатилока

Дамма: е Учението за Избавлението в неговата цялост, както е открито, установено и обявено от Будата. То било предадено на древния Пали език и съхранено в три големи сборника от книги Ти-Питака – „Трите Кошници”: Виная-питака или Сборник за Дисциплината, съдържащ правилата на монашеския орден; Сута-питака или Сборник с Проповеди, съдържащ различни книги с беседи, диалози, цитати, истории и касаещ доктрината, както е обособена в Четирите Благородни Истини; Абидама-питака или Философския Сборник, представящ ученията на Сута-Питака в строго систематична и философска форма.

Дамма не е доктрина на откровение, а учение на Просветлението, базирано на ясно разбиране за действителността. Това е учението за Четворната Истина, занимаващо се с фундаментали факти от живота с освобождение, постижимо чрез личното усилие на човека към пречистване и прозрение. Даммата предлага възвишена, но реалистична етична система, проницателен анализ на живота, проникновена философия, практически методи за обучение на ума – накратко, всеобхватно и съвършено ръководство за Пътя на Избавлението.

Из „Словото на Буда“, Нянатилока