Архив

Tag Archives: зен

Peaceful Awareness by D. T. Suzuki.

Голямата земя, чиста от всяка прашинка.

Чии очи не ще се пробудят за нея?

Първо се отнасям по уханните треви.

После се връщам след падащия цвят.

Мършав жерав, кацнал на зимно дърво.

Дементна маймуна, ридаеща на древен камък.

Умът на Чоша граници не знае.

Кашляй! Кашляй!

Човекът, за разлика от животните, минава от „това, което просто функционира (ноема, или обектът на мисълта)” към „това, което разпознава (ноезис, или интелектуалното познание); този процес се нарича „от това, което функционира, към това, което знае” [във философията на Нишида]. Когато „това, което функционира” стане съзнателно за себе си [като обект], тогава става „това, което знае”’.