Архив

Tag Archives: осъзната медитация

Npalmalevel

МАХАСАТИПАТАНА СУТТА

Голямата проповед за Основите  на Осъзнатостта

Така чух. По едно време Благословения бил отседнал в Куру, в Каммасадамма, тържищния град на народа на Куру. Там Благословения се обърнал към монасите: „Монаси.” И те му отвърнали: „Баданте (Почитаеми).” И Благословения рекъл следното:

„Това е единственият път, монаси, за пречистване на съществата, за преодоляване на тъгата и воплите, за изчезването на болките и скръбта, за достигането на Благородния път, за осъществяването на Нибана и той е Четирите Основи на Осъзнатостта. Кои са четирите?

Тук (в това учение), монаси, монахът живее в съзерцание на тялото в тялото жарко, с ясно разбиране и осъзнато, преодолявайки алчността и мъката в света;

Той живее в съзерцание на чувството в чувствата, жарко, с ясно разбиране и осъзнато, преодолявайки алчността и мъката в света;

Той живее в съзерцание на съзнанието в съзнанието, жарко, с ясно разбиране и осъзнато, преодолявайки алчността и мъката в света;

Той живее в съзерцание на менталните обекти (даммите) в менталните обекти, жарко, с ясно разбиране и осъзнато, преодолявайки алчността и мъката в света.

І  Съзерцаване на тялото (Каянапусана)

  1. Осъзнатост на дишането

И как живее монахът, съзерцавайки тялото в тялото?

Тук, монаси, монахът, който е отишъл в гората, край дънера на дърво или на празно място,  сяда, и кръстосал крака и изправил тяло, установява осъзнатост пред себе си.

Осъзнато вдишва и осъзнато издишва.

Вдишвайки дълбоко, той знае: „Вдишвам дълбоко.”

Издишвайки дълбоко, той знае: „Издишвам дълбоко.”

Вдишвайки плитко, той знае: „Вдишвам плитко.”

Издишайки плитко, той знае: „Издишвам плитко.”

Обучава се така:

„Ще вдишам, усещайки цялото дихание.”

„Ще издишам, усещайки цялото дихание.”

„Ще вдишам, успокоявайки телесната формация (на вдишването).”

„Ще издишам, успокоявайки телесната функция (на вдишването).”

Както, о, монаси, опитният стругар или неговият чирак,

когато прави дълбок разрез, знае, че прави дълбок разрез,

или когато прави плитък разрез, знае, че прави плитък разрез,

така, о, монаси, и монахът,

когато вдишва дълбоко, знае: „Вдишвам дълбоко.”

Или когато издишва дълбоко, знае: „Издишвам дълбоко.”

Или когато вдишва плитко, знае: „Вдишвам плитко.”

Или когато издишва плитко, знае: „Издишвам плитко.”

Обучава се така:

„Ще вдишам, усещайки цялото тяло.”

„Ще издишам, усещайки цялото тяло.”

„Ще вдишам, успокоявайки телесната функция (на дишането).”

„Ще издишам, успокоявайки телесната функция (на дишането).”

Випасана/

Проникновение

Така той пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото външно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно и външно.

Или пребивава, съзерцавайки надигането на менталните обекти (състоянията) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки надигането и преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или още, поддържа осъзнатостта, че „Има тяло.”,

Която му е достатъчна да знае и да е наясно.

И пребивава независим, неприлепнал към нищо на този свят.

И така, монаси, монахът пребивава, съзерцавайки тялото в тялото.

  1. Четирите позиции на тялото

И още, монаси, монахът,

Когато върви, знае: „Вървене.”

Или когато стои, знае: „Стоене.”

Или когато седи, знае: „Седене.”

Или когато лежи, знае: „Лежане.”

По какъвто начин е разположено тялото му, по такъв начин го знае.

Випасана/

Проникновение

Така той пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото външно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно и външно.

Или пребивава, съзерцавайки надигането на менталните обекти (състоянията) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки надигането и преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или още, поддържа осъзнатостта, че „Има тяло.”,

Която му е достатъчна да знае и да е наясно.

И пребивава независим, неприлепнал към нищо на този свят.

И така, монаси, монахът пребивава, съзерцавайки тялото в тялото.

  1. Пълна осъзнатост (сампаджаня)

И още, монаси, монахът,

Когато върви напред или назад, напълно осъзнава какво прави.

Когато гледа напред или назад, напълно осъзнава какво прави.

Когато се навежда или разтяга, напълно осъзнава какво прави.

Когато носи горната си роба, външната си роба и купата, напълно осъзнава какво прави.

Когато яде, пие, дъвче или вкусва, напълно осъзнава какво прави.

Когато  се изхожда или освобождава, напълно осъзнава какво прави.

Когато върви, стои, седи, спи или е буден, когато говори, когато мълчи, напълно осъзнава какво прави.

Випасана/

Проникновение

Така той пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото външно.

Или пребивава, съзерцавайки тялото в тялото вътрешно и външно.

Или пребивава, съзерцавайки надигането на менталните обекти (състоянията) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или пребивава, съзерцавайки надигането и преустановяването на менталните обекти (състояния) в тялото.

Или още, поддържа осъзнатостта, че „Има тяло.”,

Която му е достатъчна да знае и да е наясно.

И пребивава независим, неприлепнал към нищо на този свят.

И така, монаси, монахът пребивава, съзерцавайки тялото в тялото.

Или знае некоцентрирания ум като „Неконцентриран ум”.

Или знае освободения ум като „Освободен ум”.

Или знае неосвободения ум като „Неосвободен ум”.

Випасана/

Проникновение

Така той пребивава, съзерцавайки ума в ума вътрешно,

Или пребивава, съзерцавайки ума в ума външно,

Или пребивава, съзерцавайки ума в ума и вътрешно, и външно.

Или пребивава, съзерцавайки надигането на състояния в ума,

Или пребивава, съзерцавайки отминаването на състояния в ума,

Или пребивава, съзерцавайки състояния, които се надигат и отминават в ума.

Или иначе, той запазва тази осъзнатост: „Има ум.”,

Която му е достатъчна да знае и да е наясно.

И той пребивава независим, неприлепнал към нищо на този свят.

И така, монаси, монахът пребивава, съзерцавайки ума в ума…

Пълния текст на суттата можете да изтеглите от тук в pdf.

valpalitoredek2

ОБХОЖДАНЕ НА ТЯЛОТО

Първа част

Отново ще направим обхождането на тялото.
Сега практикувайте анапанасати и успокоявайте ума и тялото, като спокойно вдишвате и издишвате. Има отпускане, усещане за комфорт…

Каквото и да чувствате, напълно го приемете. Не се съпротивлявайте на нищо. Не търсете умствена нагласа, а бъдете по-приемащи, търпеливи и в покой с тялото, такова, каквото е, с менталните му състояния, емоционалните състояния. Каквото и да се случва, не се опитвайте да получите или да постигате нещо, нито пък да се отървавате от нещо. Имайте поведение на търпеливо приемане, на пускане, на несъпротива, на умиротворение…

Има тишина. Заслушайте се в звука на тишината, в този фонов шум.
Този първичен, космичен звук. Забележете тялото си, такова, каквото е сега, стойката, седенето. Усещането за седене е такова.
Забележете го. Не гледайте тялото си, просто го почувствайте като една съзнателна опитност. Усетете опитността от седенето.
Усещането от седенето е такова…

Това е като един интуитивен момент. Интуитивната ви осъзнатост обгръща тялото ви. Имате това чувство за цялото тяло, което просто седи в този момент…

После отново се върнете на дъха, на ноздрите, на нежното усещане за въздуха, докосващ ноздрите, когато вдишвате и издишвате. Забележете това нежно, неутрално усещане. То не е нито приятно, нито болезнено. Няма никаква крайност.
Само това спокойно, неутрално усещане….

После насочете вниманието си към върха на главата и наблюдавайте всяко усещане. Всяко погъделичкване, всяка вибрация. Усещане за горещина или студ. Обходете горната част на главата. Забележете, че тази горна част на главата сега е осъзната.
Осъзнаваме я като опитност…

Вейдана, адукамасука вейдана. Вейдана е това, което забелязваме, нито приятно, нито болезнено. Адукамасука вейдана е чувство, но не е достатъчно силно да улови вниманието ви, но вие може да внимавате. Само трябва да насочите вниманието си върху тази част от тялото ви и да забележите чувствителността му – вейдана…

Продължавайте да обхождате главата, тила, лицето, челото, слепоочията, ушите, очите, носа, устата….

При това обхождане забележете челюстта, брадичката, гърлото, шията и раменете – тази област…

Дали раменете ви са равнопоставени?
Ляво – дясно рамо. Забележете всяка разлика в усещането. Всяко напрежение, задържане…

Дясна ръка, дясно рамо. Изследвайте вейдана на дясната ръка.
Насочете се към китката, пръстите, върховете на пръстите…

И отново се върнете нагоре, на дясното рамо, и после от дясното рамо преминете към лявото. Сега лявата ръка. До върховете на пръстите. С това усещане за обхождане, забелязване на неща,
които не сте забелязвали досега. За които не сте били съзнателни.
Има части на тялото, които никога не са били забелязвани. Сега ще забележим всичко, всяка частица от вас…

Забележете усещането от ръцете, които се докосват една друга.
Самото докосване…

Забележете едно гъделичкане, вече имате осъзнатост за тези усещания в ръцете… Много интересно. И отпускащо. Аз го намирам за много отпускащо – просто да съзерцавам усещанията в ръцете си…

Ако умът се отнесе, го върнете. В момента, в който се уловите, че сте отпрашили, се върнете на тялото. Изобщо не се колебайте. Щом се усетите, че сте се отнесли, веднага се върнете –
все едно на какво – на ръцете, на последното, което сте наблюдавали…

Забележете торса на тялото – от гърлото до таза. Обследвайте го, минете отпред, отзад. Обходете усещанията в гърба – като допира от дрехите, кожата, всяко стягане на дрехите около талията. Забележете всяко напрежение, топлина или студ… Схващания, болежки…

Дясна страна, лява страна… Съзерцавайте пъпа си… Будистите се шегуват за съзерцаването на пъпа. Сега можете да го направите.
Усетете значимостта му…

Усетете натиска от седенето върху бедрата. Има натиск, тегло… Областта на гениталите. Аналната област. Отверстията на тялото.
Чувствителността, усещанията в отверстията на тялото…

Съзнанието обхожда различни части на тялото, осъществява контакт с тях, и усещането е такова. Това е виняна рупа…

Можете да усетите пулсиращи, вибриращи усещания в тялото. Всички живи, вибриращи, движещи се енергии…

И сега краката. Десният крак. От чатала към петата на дясното стъпало, пръстите. Наблюдавайте бедрото, почиващо на постелката
или стола. Коляното – сгънатото коляно, прасеца, глезена, стъпалото и пръстите. И пренесете вниманието на левия крак и
стъпало по същия начин…
Забележете къде са стъпалата ви. Каква е връзката между дясното и лявото стъпало. Можете съзнателно да отбележите, че усещането за дясното стъпало е такова, а за лявото – такова…

Има ли схващане или болка? Оставете ги да бъдат осъзнати. Концентрирайте се върху това усещане, напълно го приемете.
Вибриращото качество на болката или схващането. Отбележете го по един приемащ начин, не му се съпротивлявайте, нито се опитвайте да се отървете от него…

Сега разгледайте краката като едно цяло. Десният и левият крак са едно цяло. И съзнанието ви просто мисли за тази част на тялото като за едно цяло парче. Двата крака заедно…

Както виждате, можете да се концентрирате върху точка или сектор, или върху цялото тяло…

Придвижете се към талията. Към гърлото, към раменете, към ръцете. Имате усещането за едно тяло без глава – от шията до стъпалата…

И сега се върнете горе на главата. Вече имате усещане за цялото тяло като едно. Една маса от вибрираща, пулсираща енергия…

Сега се насочете към тази част на тялото, която ви интересува. Съзерцавайте я…

Може да е от върха на главата до основата на гръбнака, може да са ръцете, устата, всичко, което бихте искали да изследвате, да съзерцавате. Направете го. Концентрирайте се върху конкретна част на тялото…

Аджан Сумейдо, 1999
Транскрибирана водена медитация