Five Khandhas

Петте Канди или Групи на Съществуване

И какво накратко са Петте Групи на Съществуване? Те са материална реалност, чувство, възприятие, ментални формации и съзнание.

Всички материални феномени в минало, настояще или бъдеще, лични или външни, груби или фини, възвишени или низши, далечни или близки, всички принадлежат на Групата на Материалната реалност; всички чувства принадлежат към Групата на Чувството; всички възприятия – към Групата на Възприятието; всички ментални формации – към Групата на Формациите; всички съзнания – към Групата на Съзнанието.

Тези Групи са петорна класификация, в която Буда е обобщил всички физически и ментални феномени на съществуването и особено онези, които се струват на невежия човек негово его или личност. Следователно раждането, разлагането, смъртта и т.н. също са включени в тези пет Групи, които обемат целия свят.

Групата на Материалната реалност (рупа-канда)

Маджхима Никая/ M.28 Какво е „Групата на Материалната реалност”? Четирите първични елемента и материалната реалност, извлечена от тях.

Четирите елемента

И кои са четирите Първични Елемента? Те са Твърдия, Течния, Загряващия и Вибриращия (Вятърен) Елемент.

Четирите Елемента (дату или маха-бута), известни като Земя, Вода, Огън и Вятър, трябва да се разбират като елементарни качества на материята. На Пали се наричат патави-дату, апо-дату, шеджо-дату, ваю-дату, и могат да се представят като Инерция, Кохезия, Радиация и Вибрация. Всичките четири присъстват във всеки материален обект, макар и в различна степен и сила. Напр. Ако доминира елемента Земя, материалният обект се нарича „твърд” и т.н.

Материалната реалност, извлечена от четирите елемента (упадая рупа или упада рупа) според Абидамма се състои от следните 24 материални феномена и качества: око, ухо, нос, език, тяло, видима форма, звук, мирис, вкус, мъжественост, женственост, жизненост, физическа основа на ума (хадая-ватту), жест, говор, кухини, разлагане, промяна и храна.

Телесните впечатления (пхотхаба, тактилните) не са специално упоменати сред тези 24, тъй като са идентични с Твърдия, Загряващия и Вибририращия Елементи, които са познаваеми чрез усещанията за натиск, студ, топлина, болка и т.н.

  1. Какво е „Твърдият Елемент” (патави-дату)? Твърдият елемент може да е личен или външен. А какво е личният твърд елемент? Всичко в тялото, което съществува с кармично добита твърдост, коравост, като космите на главата и тялото, ноктите, зъбите, кожата, плътта, мускулите, костите, костния мозък, сърцето, черния дроб, диафрагмата, далака, дробовете, стомаха, червата, булото, екскрементите и т.н. – това се нарича личен твърд елемент. Дали ще е личен твърд елемент или външен такъв, и двата са просто твърдия елемент. И човек трябва да разбере според реалността и истинната мъдрост, че: „това не ми приналежи. Това не съм аз. Това не е моето Его.”
  2. Какво е „Течният Елемент” (апо-дату)? Течният елемент може да е личен или външен. А какво е личният течен елемент? Всичко в тялото, което съществува с кармично добита течливост, като жлъчка, флегма, гной, кръв, пот, мазнини, сълзи, мазнина на кожата, слюнка, носен секрет, смазваща течност на ставите, урина и т. н. – това се нарича личен течен елемент. Дали ще е личен или външен течен елемент, и двата са просто течен елемент. И човек трябва да разбера според реалността и истинната мъдрост, че: „Това не ми приналежи. Това не съм аз. Това не е моето Его.”
  3. Какво е „Загряващият Елемент” (теджо-дату)? Загряващият елемент може да е личен или външен. А какво е личният загряващ елемент? Всичко в тялото, което съществува с кармично добита топлина или горещина, така че да затопля, поглъща и свива, докато изяденото, изпитото, сдъвканото или опитаното не се разградят напълно – това се нарича загряващ елемент. Дали ще е личен загряващ елемент или външен такъв, и двата са просто загряващ елемент. И човек трябва да разбере според реалността и истинната мъдрост, че: „Това не ми принадлежи. Това не съм аз. Това не е моето Его.”
  4. Какво е „Вибриращия (Вятърен) Елемент” (ваю-дату)? Вибриращият елемент може да е личен или външен. А какво е личният вибриращ елемент? Всичко в тялото, което съществува с кармично добит вятър като вятъра в посока нагоре, вятъра в посока надолу, ветровете на стомаха и червата, вятъра, просмукващ всички крайници, вдишването и извишването и т.н – това се нарича личен вибриращ елемент. Дали ще е личен вибриращ елемент или външен такъв, и двата са просто вибриращ елемент. И човек трябва да разбере според реалността и истинната мъдрост, че: „Това не ми принадлежи. Това не съм аз. Това не е моето Его.”

Както човек нарича „колиба” определеното пространство, което се получава от дърва, тръстика, слама и кал, така ние наричаме „тяло” определеното пространство, което се получава от костите и мускулите, плътта и кожата.

Групата на Чувството (вейдана-канда)

Самюта Никая/ S.XXXVІ, 1  Има три вида Чувство: приятно, неприятно, нито приятно, нито неприятно. (безразлично).

Групата на Възприятието (саня-канда)

S.XXІІ, 56  Какво е Възприятието? Има шест класа възприятия: възприятие на форми, звуци, миризми, вкусове, телесни впечатления и на ментални обекти.

Групата на Менталните формации (санкара-канда)

Какво са Менталните формации? Има шест класа воли (четана): воля, насочена към формите (рупа-четана), към звуците, към миризмите, към вкусовете, към телесните възприятия, към менталните обекти.

Групата на Менталните формации (санкара канда) е събирателно определение за множество функции или аспекти на менталната дейност, които, в допълнение на чувството и възприятието, присъстват в даден момент на съзнание. В Абидама, са разграничени 50 ментални формации, седем от които са постоянни фактори на ума. Броят и съставът на останалите варира според характера на съответния клас съзнание. В Трактат върху Правилното Разбиране (M.9) са споменати три основни представители на Групата на Менталните Формации: воля (четана), сетивно впечатление (паса) и внимание (манасикара). От тях, волята, като главен формиращ фактор, е особено характерна за Групата на Формациите и като така служи за пример в горния пасаж.

Групата на Съзнанието (виняна-канда)

S. XXІІ. 56 Какво е съзнанието? Има шест класа съзнание: съзнание на формите, на звуците, на миризмите, на вкусовете, на телесните впечатления и на менталните обекти (букв. зрително съзнание, слухово съзнание и т.н.)

ЗАВИСИМО ВЪЗНИКВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО

M. 28 Макар окото да е изправно, ако външните форми не попадат в полето на зрение и не се осъществи съответното съвпадане (на око и форми), в този случай не става формиране на съответния аспект на съзнание. Или, ако окото е изправно и външните форми попадат в полето на зрение, но не се осъществи съответното съвпадане, то в този случай не става формиране на съответният аспект на съзнание. Ако, обаче, окото е изправно и външните форми попаднат в полето на зрението и съответното съвпадение се осъществи в този случай възниква съответния аспект на съзнание.

M.38 И като така, казвам: възникването на съзнанието зависи от условията; и без тези условия, не възниква съзнание. И от всякакви условия възникването на съзнанието е зависимо и се назовава по тях.

Съзнание, чието възникване зависи от окото и формите се нарича „зрително съзнание” (чаку-виняна).

Съзнание, чието възникване зависи от ухото и звуците, се нарича „звуково съзнание”. (сота-виняна).

Съзнание, чието възникване зависи от обонятелния орган и миризмите, се нарича „обонятелно съзнание” (гана-виняна).

Съзнание, чието възникване зависи от езика и вкуса, се нарича „вкусово съзнание” (джива-виняна).

Съзнание, чието възникване зависи от тялото и телесните контакти, се нарича „телесно съзнание” (кая-виняна).

Съзнание, чието възникване зависи от ума и умствените обекти, се нарича „умствено съзнание”. (мано-виняна).

M.28 Каквото идва от материалната реалност (рупа) в този случай, принадлежи на Групата на Материалната реалност. Каквото идва от чувството (ведана), принадлежи на Групата на Чувството. Каквото идва от възприятието (саня), принадлежи на Групата на Възприятието. Каквото е от ментални формации (санкара), принадлежи на Групата на Менталните формации. Каквото е от съзнанието (виняна), принадлежи на Групата на Съзнанието.

ЗАВИСИМОСТ НА СЪЗНАНИЕТО ОТ ЧЕТИРИТЕ ДРУГИ КАНДИ

S.XXІІ.53 И е невъзможно някой да обясни излизането от едно съществуване и влизането в ново, или растежът, нарастването и развитието на съзнанието, независимо от материалната реалност, чувството, възприятието и менталните формации.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: